Dragon Age

Cuda Thedas

Kody

Dodano: 26 marca 2010 16:22 | autor: Severan

Uruchomienie konsoli poleceń

  • Utwórz skrót od pliku daorigins.exe znajdującego się w katalogu z grą: Dragon Age/bin_ship/daorigins.exe
  • Następnie kliknij na nim Prawym Przyciskiem Myszki (PPM) i wybierz Właściwości.
  • W polu Element Docelowy dopisz na końcu, po odstępie (SPACJA), linijkę: -enabledeveloperconsole
  • Odnajdź plik keybindings.ini znajdujący się w katalogu: Moje Dokumenty/BioWare/Dragon Age/Settings/
  • Otwórz go z pomocą dowolnego edytora tekstu (na przykład Notatnik) i edytuj linijkę tekstu: OpenConsole_0=Keyboard::Button_X (wpisując zamiast literki "X" dowolny klawisz nie przypisany żadnej akcji w grze, bowiem będzie on odpowiadał za wywoływanie konsoli poleceń podczas rozgrywki).
  • Uruchom grę, wciśnij wcześniej przypisany klawisz odpowiedzialny za wywołanie konsoli i wpisz konkretny kod.

Komendy

KodOpis
runscript pc_immortal Nieśmiertelność (Postać gracza będzie otrzymywać obrażenia, ale nie zginie od nich).
runscript healplayer Uleczenie drużyny gracza.
runscript zz_money [LICZBA] Gracz otrzymuje określoną ilość złota.
runscript addxp [LICZBA] Gracz otrzymuje określoną ilość punktów doświadczenia.
runscript warrior Zmiana postaci gracza w wojownika (2 poziom doświadczenia).
runscript rogue Zmiana postaci gracza w łotrzyka (2 poziom doświadczenia).
runscript wizard Zmiana postaci gracza w maga (2 poziom doświadczenia).
runscript addtalent [LICZBA] Dodaje talent lub zaklęcie o konkretnym numerze.
runscript removetalent [LICZBA] Usuwa talent lub zaklęcie o konkretnym numerze.
runscript zz_addapproval [CYFRA] [LICZBA DWUCYFROWA] Dodaje reputację drużyny; Cyfra określa kompanię, a liczba wartość reputacji.
runscript bowlingforferelden Tworzy wokół gracza tarczę, która odpycha przeciwników.
runscript ai off Wyłącza sztuczną inteligencję w grze.
runscript killallhostiles Zabija wszystkie wrogie jednostki na mapie.
runscript selectparty Ekran wyboru drużyny.
runscript zz_dropparty Usunięcie całej drużyny.
runscript zz_addparty Likwiduje limit postaci w drużynie gracza.
runscript zz_addparty [IMIĘ] Dodaje do drużyny postać NPC o wpisanym imieniu.
runscript chargen Ekran Origin.
runscript zz_talk_nearest Rozmowa z najbliższą postacią NPC.
runscript zz_pre_strategy Teleportuje drużynę gracza do Duncan's fire w Ostagarze.
runscript zz_pre_demo2 Teleportuje drużynę gracza do Ostagaru.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież