Dragon Age

Cuda Thedas

Konkursy z okazji 2 urodzin Cudów Thedas!

Dodano: 08 marca 2012 11:07 | autor: Severan
Cuda Thedas

Tak się złożyło, że już za kilka dni minie 2 lata od czasu, kiedy powstał wortal Dragon Age: Cuda Thedas. Bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami już tak długo. W ramach wdzięczności zorganizowaliśmy dla Was kilka konkursów z bardzo ciekawymi nagrodami:

Konkursy z okazji 2 urodzin Cudów Thedas!

KONKURS 1

Odpowiedz na kilka prostych pytań, związanych z Dragon Age: Utracony Tron oraz Dragon Age: Powołanie i zgarnij jeden 3 egzemplarzy najnowszej powieści Davida Gaidera - Dragon Age: Rozłam.

Pytania:

 1. Jak zginął ojciec Loghaina?
 2. Co Flemeth przepowiedziała Maricowi podczas ich spotkania?
 3. Kim była Katriel?
 4. Za co Duncan miał zostać skazany na śmierć?
 5. Jakie postaci z gier z serii Dragon Age spotkamy podczas czytania książek "Utracony Tron" oraz "Powołanie"?

KONKURS 2

Napisz dalsze losy swojego Hawke'a po ukończeniu Dragon Age II i wygraj figurkę Loghaina.

KONKURS 3

Polub facebookowy profil GameWalk.pl i stań się posiadaczem zdjęcia Tallis wraz ze specjalnym autografem Felicii Day.

KONKURS 4

Narysuj jedną z postaci obecnych w Dragon Age: Utracony Tron lub Dragon Age: Powołanie i wygraj kolejny egzemplarz Dragon Age: Rozłam. Konkurs ten ma przedłużony termin nadsyłania prac do 15 kwietnia. Więcej informacji o nim znajdziecie TUTAJ.

Informacje gdzie należy nadsyłać swoje odpowiedzi i prace z Konkursów 1,2 i 4 oraz kilka innych bardzo ważnych wiadomości znajdziecie w regulaminie, zamieszczonym w rozwinięciu tego newsa. Koniecznie zapoznajcie się z nim przed przystąpieniem do konkursów!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są wydawnictwo Fabryka Słów([LINK]), sklep AliensGroup([LINK]) oraz wortal Cuda Thedas ([LINK]).
 2. Konkursy rozpoczynają się 8 marca 2012 r. i trwać będą do 31 marca 2012 r.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 kwietnia 2012r.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która do 31 marca 2012 r. spełni warunki jednego z 3 konkursów wymienionych w punkcie § 3. Osoba ta nie może należeć do redakcji wortalu, ani pracowników firm fundujących nagrody.
 2. Teksty nadesłane na Konkurs 2 muszą w całości stanowić twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Treści nadesłane na Konkurs 2 nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §2 pkt 2, uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkurencji, należy spełnić warunki jednego z poniższych konkursów:
  • KONKURS 1 – Dragon Age: Rozłam
   Konkurencja polega na podaniu odpowiedzi na 5 prostych pytań (patrz tutaj), nawiązujących do poprzednich powieści Davida Gaidera - "Dragon Age: Utracony Tron" i "Dragon Age: Powołanie". Nagrodą jest jeden z 3 egzemplarzy książki Dragon Age: Rozłam, ufundowanych przez wydawnictwo Fabryka Słów. Odpowiedzi należy przesłać od 8-31 marca, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem KONKURS 1 – Quiz.
  • KONKURS 2 – Figurka
   Jest to konkurs literacki. Konkurencja polega na napisaniu krótkiej kontynuacji historii Hawke'a, po ukończeniu Dragon Age II. Nagrodą jest figurka Loghaina, ufundowana przez AliensGroup.pl. Prace należy przesłać od 8-31 marca, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem KONKURS 2 – Historia Hawke'a. Objętość tekstu nie jest ograniczona. W Konkursie wezmą udział tylko teksty napisane wyłącznie w języku polskim.
  • KONKURS 3 - Zdjęcie Tallis
   Aby wygrać, należy polubić facebookową stronę GameWalk.pl([LINK]). Ze wszystkich osób, które to zrobią do 31 marca, wylosujemy jedną, do której powędruje zdjęcie z Dragon Age: Redemption, ze specjalnym autografem Felicii Day.
 2. Uczestnik konkursów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.)oraz na publikację wysłanego przez siebie tekstu na stronie wortalu Cuda Thedas.
 3. Do 5 kwietnia 2012 r. spośród nadesłanych prac jury wyłoni zwycięzców, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione w §3 5pkt.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 5 kwietnia 2012 r., poprzez zamieszczenie na stronie wortalu Cuda Thedas oraz facebookowym fanpage'u GameWalk.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej imiona,nazwiska i/lub nicki zwycięzców.
 5. W Konkursach przewidziano następujące nagrody:
  • KONKURS 1
   Jeden z 3 egzemplarzy najnowszej książki Davida Gaidera Dragon Age: Rozłam
  • KONKURS 2
   Figurka przedstawiająca postać Loghaina z Dragon Age: Początek
  • KONKURS 3
   Zdjęcie z Dragon Age: Redemption ze specjalnym autografem głównej aktorki Felicii Day.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Decyzja jury, wskazująca laureatów Konkursów oraz przyznanie im nagród, jest ostateczna.
 2. W przypadku, gdy zwycięzca nie wyśle Organizatorowi wiadomości zwrotnej zawierającej adres do wysyłki nagrody, to przechodzi ona na inną wytypowaną przez jury osobę.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Osobą odpowiedzialną za Konkursy ze strony Organizatora Konkursów jest administrator wortalu Cuda Thedas - Severan.
 2. Przesyłając prace na Konkursy, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursów zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkursy, Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursów, ma jednocześnie prawo do wglądu w nie oraz wprowadzania w nich poprawek.
 3. W sytuacjach wyjątkowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież